Ετικετογράφος DYMO Label Letratag LT-100H 19754 (S0883980) (DYMOLT100H)